savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SUID-AFRIKAANSE VROUEFEDERASIE

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

SAVF Staff / Personnel

SAVF HOOFKANTOOR / HEAD OFFICE, POSBUS / PO BOX 40526, ARCADIA, 0007 TEL: 012 325 3920

Aansoeke van persone wat oor toepaslike kwalifikasies en ondervinding beskik, word vir die genoemde betrekking ingewag. Aansoekvorms kan by enige S A V F fasiliteit verkry word

Applications from people that qualify, are awaited for the mentioned post. Application forms can be obtained from any SAVF facility.

SAVF STAFF COMMIT THEMSELVES TO THE FOLLOWING WORK ETHICS:

 • We shall at all times treat each other and all the staff at SAVF with respect, dignity and compassion; and
 • That we will at all times have the best interest of the SAVF, its staff and customers as our first priority; and
 • That with us working effectively together as a team we can make a bigger and more positive difference in the SAVF; and
 • That we will at all times have open, constructive, consultative and informative communication with each other regarding all matters impacting on the SAVF and/or our interpersonal relationship at work; and
 • That we will endeavour at all times to follow and respect line functions of Directors and subordinates; and
 • That we commit ourselves to good governance: honesty, transparency, fairness and teamwork; and
 • That we will endeavour to ensure effective procedures and administration through swift responses on instructions.

OPPORTUNITY / GELEENTHEID

HOOF VAN KLEUTERSKOOL (6/8)
PRINCIPAL OF DAYCARE CENTRE

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF QUEENSWOOD DAGSORG / DAYCARE, PRETORIA

SALARIS / SALARY
: R8 000.00 - R9 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
05 Februarie / February 2018

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
05 Januarie / January 2018

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev C Van Deventer

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs C Van Deventer

Tel:

Faks/Fax:(012) 324 4109

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad / Grade 12
 • Toepaslike Tersiêre kwalifikasies ‘n sterk aanbeveling / Relevant tertiary qualifications will serve as a strong recommendation
 • Toepaslike werkservaring / Relevant working experience
 • Goeie menseverhoudings / Good relationships with people
 • Persoon moet goeie gesondheid geniet / Person must be in good health
 • Verantwoordelik, eerlik, betroubaar en geduldig / Responsible, honest, trustworthy and patient
 • Persoon moet kan dissipline handhaaf / Person must maintain discipline

PLIGTE / DUTIES

 • Alle pligte en verantwoordelikhede wat van ‘n Hoof verwag word by ‘n SAVF Kleuterskool soos bv: / All tasks and responsibilities to be expected of a Head at a SAVF Day care Centre for example:
 • Personeelbestuur / Management of staff
 • Kontrole oor kwaliteit van dienslewering / Quality control of service delivery
 • Finansiele kontrole / Financial control
 • Voorraad beheer/ Stock control

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

HOOF VAN KLEUTERSKOOL (6/8)
HEAD OF DAYCARE CENTRE

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF QUEENSWOOD DAGSORG / DAYCARE, PRETORIA

SALARIS / SALARY
: R8 000.00 - R9 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
02 Januarie / January 2018

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
13 Oktober / October 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev C Van Deventer

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs C Van Deventer

Tel:

Faks/Fax:(012) 324 4109

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad / Grade 12
 • Toepaslike Tersiêre kwalifikasies ‘n sterk aanbeveling / Relevant tertiary qualifications will serve as a strong recommendation
 • Toepaslike werkservaring / Relevant working experience
 • Goeie menseverhoudings / Good relationships with people
 • Persoon moet goeie gesondheid geniet / Person must be in good health
 • Verantwoordelik, eerlik, betroubaar en geduldig / Responsible, honest, trustworthy and patient
 • Persoon moet kan dissipline handhaaf / Person must maintain discipline

PLIGTE / DUTIES

 • Alle pligte en verantwoordelikhede wat van ‘n Hoof verwag word by ‘n SAVF Kleuterskool soos bv: / All tasks and responsibilities to be expected of a Head at a SAVF Day care Centre for example:
 • Personeelbestuur / Management of staff
 • Kontrole oor kwaliteit van dienslewering / Quality control of service delivery
 • Finansiele kontrole / Financial control
 • Voorraad beheer/ Stock control

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

OPVOEDKUNDIGE HOOF VAN KLEUTERSKOOL
EDUCATIONAL HEAD OF DAY CARE CENTRE

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF KLUTERVRIEND DAGSORG
DAY CARE CENTRE, BARBERTON

SALARIS / SALARY
: Volgens SAVF salarisskale
According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 Januarie / January 2018

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
29 September / September 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev K Botha, Nelspruit

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs K Botha, Nelspruit

Tel:

Faks/Fax:013 712 2863

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie ‘n vereiste / Relevant tertiary qualifications a requirement
 • Toepaslike werkservaring en bestuurservaring / Relevant working experience and management experience
 • Goeie menseverhoudings / Good relationships with people
 • Persoon moet goeie gesondheid geniet / Person must be in good health
 • Persoon moet kan dissipline handhaaf / Person must maintain discipline
 • Verantwoordelik, eerlik, betroubaar en geduldig / Responsible, honest, trustworthy and patient

PLIGTE / DUTIES

 • Verantwoordelikheid ten opsigte van onderrigmiddele vir personeel en leermiddele vir kleuters / Responsibility regarding tuition resources for personnel and educational appliances for the toddlers
 • Monitering ten opsigte van standaard van onderrig/ Monitoring of the standard of education
 • Kontrolering van kasboeke en bankrekonsiliasies weekliks / Weekly checking of cash-book and reconciliation
 • Opstel van spyskaarte en personeellyste / Draw up of menu's and personnel lists
 • Bestuursverantwoordelikhede wat van ‘n Hoof by ‘n SAVF Kleuterskool verwag word / Management responsibilities as expected from a Principal at a SAVF Day care Centre

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

OPVOEDKUNDIGE HOOF VAN KLEUTERSKOOL
EDUCATIONAL HEAD OF DAY CARE CENTRE

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF SANTIE ZIETSMAN DAGSORG
DAY CARE CENTRE, SECUNDA

SALARIS / SALARY
: R17 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 November / November 2017

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
29 September / September 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev H Van Staden, Secunda

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs H Van Staden, Secunda

Tel:

Faks/Fax:013 282 5055

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie ‘n vereiste / Relevant tertiary qualifications a requirement
 • Toepaslike werkservaring en bestuurservaring / Relevant working experience and management experience
 • Goeie menseverhoudings / Good relationships with people
 • Persoon moet goeie gesondheid geniet / Person must be in good health
 • Persoon moet kan dissipline handhaaf / Person must maintain discipline
 • Verantwoordelik, eerlik, betroubaar en geduldig / Responsible, honest, trustworthy and patient

PLIGTE / DUTIES

 • Verantwoordelikheid ten opsigte van onderrigmiddele vir personeel en leermiddele vir kleuters / Responsibility regarding tuition resources for personnel and educational appliances for the toddlers
 • Monitering ten opsigte van standaard van onderrig/ Monitoring of the standard of education
 • Kontrolering van kasboeke en bankrekonsiliasies weekliks / Weekly checking of cash-book and reconciliation
 • Opstel van spyskaarte en personeellyste / Draw up of menu's and personnel lists
 • Bestuursverantwoordelikhede wat van ‘n Hoof by ‘n SAVF Kleuterskool verwag word / Management responsibilities as expected from a Principal at a SAVF Day care Centre

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKE WERKER / SOCIAL WORKER

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF PRETORIA: JUBILEUM BEHUISING EN SUSAN STRIJDOM TEHUIS
JUBILEUM HOUSING SCHEME AND
SUSAN STRIJDOM OLD AGE HOME

SALARIS / SALARY
: R10 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
22 September / September 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev T Wessels

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs T Wessels

Tel:

Faks/Fax:012 324 4109

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad in Maatskaplikewerk / Degree in Social Work
 • Registrasie by die SARMP / Registration with SACSSP
 • Goeie menseverhoudings / Good interpersonal relationships
 • Kode 08 bestuurslisensie / Code 08 drivers license
 • Goeie gesondheid / Good health
 • Moet tweetalig wees (Afrikaans/Engels)/ Must be bilingual (Afrikaans/English)
 • Ervaring in bejaardesorg / Experience in Elderly Care

PLIGTE / DUTIES

 • Bejaardesorg / Elderly Care
 • Ontwikkelingsgroepe/projekte / Development Groups/projects
 • Individuele terapie / Individual therapy
 • Benutting van vrywilligers / Utilising of volunteers
 • Opstel van besigheidsplanne / Compilation of business plans
 • Bemarking en fondsinsameling van dienste / Marketing and fundraising of services

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: TEHUIS en BEHUISING
MANAGER: OLD AGE HOME and HOUSING SCHEME

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF LICHTHUIS TEHUIS
OLD AGE HOME
LICHTENBURG

SALARIS / SALARY
Volgens SAVF salarisskale / According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 November / November 2017

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
29 September / September 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder:
Me Theoné Van Rooyen

Enquiries and application to
The Regional Manager:
Mrs. Theoné Van Rooyen

Tel:

Faks/Fax:018 632 7062

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Verpleegkunde / Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Nursing / Human Science / Management Science will serve as a recommendation
 • Kennis van nuutste ontwikkeling in die welsynsbedryf / Knowledge of latest development in the welfare industry
 • Kennis van bejaardesorg / knowledge of old age care
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual
 • Ervaring van Statutêre werk / Statutory work experience
 • Goeie gesondheid / Good health

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Tehuis / Effective management of the Old Age home
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Inisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraising
 • Die nodige leiding neem in die inisiëring van uitreikaksies / Take lead in initiating reach out actions
 • Bemarking van die Tehuis / Marketing of the Old Age Home
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: TEHUIS
MANAGER: OLD AGE HOME

STANDPLAAS / STAND:
SAVF ERMELO TEHUIS / OLD AGE HOME

SALARIS / SALARY
Volgens SAVF salarisskale / According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 Oktober / October 2017

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
15 September / September 2017

Navrae en aansoek aan
Die Bestuurder: SAVF Ermelo Tehuis

Enquiries and application to
The Manager: SAVF Ermelo Old Age Home

Tel:

Faks/Fax:017-819-1482

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Verpleegkunde / Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Nursing / Human Science / Management Science will serve as a recommendation
 • Kennis van nuutste ontwikkeling in die welsynsbedryf / Knowledge of latest development in the welfare industry
 • Kennis van bejaardesorg / knowledge of old age care
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual
 • Ervaring van Statutêre werk / Statutory work experience
 • Goeie gesondheid / Good health

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Tehuis / Effective management of the Old Age home
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Inisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraising
 • Die nodige leiding neem in die inisiëring van uitreikaksies / Take lead in initiating reach out actions
 • Bemarking van die Tehuis / Marketing of the Old Age Home
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)