savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SUID-AFRIKAANSE VROUEFEDERASIE

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo

Theme for / Tema vir
2014 – 2017

CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

Read our latest Newsletter(s)
March/Maart 2015
June/Junie 2015

Newletter Archives

My child & I / Ek en my kind
Autumn 2016

SAVF lewer professionele welsyns- of welsynsverwante dienste. Dit sluit dienste in ten opsigte van:


Ons sorg vir gesinne.

JY KAN 'N WAARDEVOLLE BYDRAE LEWER! ONDERSTEUN ONS!

VISIE

SAVF is die draer van hoop vir mense met maatskaplike behoeftes

MISSIE

Om as nasionale welsynsorganisasie maatskaplike dienste aan individue en gesinne binne die gemeenskap te lewer ten einde hul te bemagtig om ‘n verskil in lewenskwaliteit teweeg te bring.