SAVF Photo Collage

 

find us on facebook twitter

we now have an
SAVF blog!
Please visit our blog by clicking on this link
SAVF Blog

 


 

Newsletters
May/Mei 2014
Archives


My child & I
Ek en my kind
March 2014


Theme for / Tema vir 2011 - 2014

SAVF Colour a Life

 

SAVF Kleur 'n Lewe

2014 - The International
"Year of the Family"

Proudly South African Logo

SAVF Logo

SAVF

SUID-AFRIKAANSE VROUEFEDERASIE

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie
vir die gemeenskap
a dynamic family care organisation
in the community

Geregistreer as ‘n welsynsorganisasie
Registered as a welfare organisation
001-446 NPO

Theme of the month - November

Theme of the month: Protection. Tema vir die maand: beskerming

WERKSGEBIED / SERVICE AREA

Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo,
Mpumalanga & Noordwes / North West

SAVF lewer professionele welsyns- of welsynsverwante dienste. Dit sluit dienste in ten opsigte van:Ons sorg vir gesinne.

JY KAN 'N WAARDEVOLLE BYDRAE LEWER! ONDERSTEUN ONS!

VISIE

SAVF is die draer van hoop vir mense met maatskaplike behoeftes

Missie

Om as nasionale welsynsorganisasie maatskaplike dienste aan individue en gesinne binne die gemeenskap te lewer ten einde hul te bemagtig om ‘n verskil in lewenskwaliteit teweeg te bring.SAVF renders welfare and welfare related services.This includes services with regard to:We care for families.

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE!
SUPPORT US!

VISION

SAVF is a carrier of hope for people with social needs.

Mission

As a national welfare orgaisation to render social services to individuals and families within the community in order to empower them to improve quality of life.