savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

SAVF was founded on the initiative of Mrs Georgiana Solomon. / SAVF is op 19 Oktober 1904 op inisiatief van mev Georgiana Solomon gestig.
SAVF was founded on the initiative of Mrs Georgiana Solomon.
SAVF is op 19 Oktober 1904 op inisiatief van mev Georgiana Solomon gestig.
SAVF rose
1904
SAVF is op 19 Oktober op inisiatief van mev Georgiana Solomon (‘n Skotse dame) aan huis van mev Annie Botha, eggenote van Generaal Louis Botha, in Pretoria gestig. Die stap het voortgevloei uit ‘n groepie vroue se besorgdheid oor die na-oorlogse nood onder mense. Verskeie dienste het hierop gevolg.
SAVF was founded on the initiative of Mrs Georgiana Solomon (a Scottish lady) on 19 October in Pretoria at the home of Mrs Annie Botha, wife of General Louis Botha. This occasion was attended by a group of women deeply concerned about the dire circumstances prevailing after the war.
1905
Werkskepping en vroueklubs begin in die vorm van die eerste naaldwerkklas.
Job creation and women's groups are launched by means of sewing projects.
1905
Armstrong Berningsentrum vir ongehude moeders, tans vir getraumatiseerde meisies, word geopen.
Armstrong Berning Home for unmarried pregnant women, now also for traumatised girls, is opened in Pretoria.
1910
Die eerste SAVF tehuis vir bejaardes, Môreglans, word geopen.
Môreglans Old Age Home is opened in Krugersdorp.
1910
Die begin van 'n CNO skool en die eerste huishoudskool in Transvaal.
SAVF established a CNO school and the first school for domestic science in Transvaal.
1918
Die stigting van kraamhospitale en gesondheidsdienste.
The founding of maternity homes and health services.
1919
Jeugtuistes is geopen vir persone wat na die stede verhuis het.
Youth hostels established for persons coming to work in the cities.
1938
SAVF maatskaplikewerk dienste begin met die aanstelling van die eerste maatskaplike werker.
The appointment of the first SAVF social worker.
1940
Kleinspan kleuterskool is begin as die eerste SAVF kleuterskool.
Opening of Kleinspan, the first SAVF nursery school.
1953
Klerksdorp Kinderhawe is geopen as kinderhuis.
Klerksdorp Kinderhawe opened as a children's home.
1964
Die SAVF ouerleidingaksie kom tot stand.
The founding of the SAVF action for Parent Guidance..
1978
'n Mylpaal met die eerste maatskaplikewerk pos gefokus op ontwikkeling, in Lichtenburg.
The first developmental social work post in Lichtenburg.
1996
Lidmaatskap word beskikbaar gestel vir alle pesone, mans ingesluit.
Membership is opened to all persons, including men.
1999
Die eerste affiliate by SAVF word goedgekeur as 'n ondersteuningsnetwerk vir opkomende organisasies.
The first affiliates to the SAVF are approved.
2003
Alle lede en belangstellende persone begin registreer as vrywilligers in gevolge 'n nuwe vrywilligerstruktuur.
All members and interested people register as SAVF volunteers according to a new volunteer system.
2003
Die NCVV in Natal word ingelyf by SAVF. Dienste word nou gelewer in die provinsies van Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga en Noordwes.
The NCVV in Natal becomes part of SAVF and services are now rendered in Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga and North West.
2004
SAVF vier sy Eeufees - 'n honderd jarige bestaan.
SAVF centenary celebrations.
2006
SAVF open die winkel CRAFé@SAVF by die Nasionale kantoor waardeur werkskepping en die verkope van artikels gestimuleer word.
CRAFé@SAVF is opened at the National Office to stimulate job creation.
2008
'n Struktuuranalise is gefinaliseer om SAVF meer vaartbelyn te maak.
SAVF finalize a new structure.
2010
Implementering van die Armoedebekampingsprogram, soos deur SAVF ontwikkel, ten einde die maatskaplike funksionering van mense in nood te bevorder.
SAVF finalize a new structureImplementation of the Programme for Combating Poverty, developed by SAVF, to bring about social enhancement in the lives of people in distress.
2010
SAVF is 'n lid van PROUDLY SA en bevorder daarmee Suid Afrikaanse produkte en dienste.
SAVF is a PROUDLY SA organisation and promotes South African products and services.
2010
SAVF Famnet (gesinsnetwerk) ontwikkel vanuit die vroeëre struktuur vir ouerleiding
SAVF Famnet (family network) develops from a previous structure for parental guidance
2012
SAVF tema “Kleur ‘n Lewe” vir 2012-2014.
SAVF theme “Colour a Life” for 2012 to 2014.
2012
Op die gebied van bemarking op sosiale netwerke SAVF skep ‘n Twitter profiel, bykomend tot die SAVF webtuiste www.savf.co.za, SAVF Facebook en ‘n SAVF Blog.
SAVF adds Twitter as one of our social media marketing tools, in addition to the SAVF website www.savf.co.za, SAVF Facebook and a SAVF blog.
2013
SAVF word deel van ‘n nuwe nasionale fondsinsamelingsveldtog, Tekkie Tax met die hoogtepunt op 31 Mei 2013.
SAVF joins a new national fundraising campaign, Tekkie Tax, the highlight being on 31 May 2013.
2014
SAVF neem deel aan die 20 jaar viering van die Internasionale Gesinsjaar. Die Kleur-‘n-Lewe boekie met ware lewensstories word gepubliseer.
SAVF participated in the 20 th anniversary of the International Family Year. The Colour-a-Life book with real life stories was published. Bestel gerus / To order:
2015
Mnr Stanley Bongwe word aangewys as Diversiteitsambassadeur van SAVF.
Mr Stanley Bongwe from the Diversity Institute was announced as Diversity patron of SAVF.
2015
SAVF stel, in samewerking met Shoprite Checkers, die eerste voedselkaart in die land in werking.
SAVF in cooperation with Shoprite Checkers launched the first food card in SA.