savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

Ek en my kind / My child & I

vir ouers wat omgee / for parents who care

Hierdie kwartaaltydskrif is propvol uitstekende artikels oor alle ouerskapsonderwerpe onder die son! Tandekry, hakkel, skooltoe-gaan, maats, tienerkwessies en troues…alles kry ‘n beurt!
This quarterly magazine is jam packed with excellent articles about all parenting topics under the sun! Teething, stammering, preparing for school, friends, teen troubles and getting married…it all gets included!

Download free copy / Laai gratis kopie af

Teken nou in op dié aktuele ouerskaptydskrif!
Subscribe now for this relevant parenting magazine!

Leave this empty:

SubscribeBanking Details

Bank: ABSA
Branch: Pretoria
Account: 00 000 810 355

The summer holidays can become extremely long. Here are a few ideas for the coming festive season.
Explain your financial position to your family and ask each member to compile a creative list of activities that you can afford to do. Then plan these activities together…

In the Home

 • Make your own Christmas decorations
 • Make Christmas presents and gift wraps
 • Unpack your games cupboard and choose games you can play together
 • Build old puzzles together
 • Embark on a photo project, choosing from the old photographs in that storage box
 • Do 'drive-in' in your own TV-room: sit on pillows and enjoy a picnic on your laps
 • Invite the kids to plan and perform their own concert

Outside the home

 • Plan visits with other stay-at-homes next to your pool
 • Pitch a tent in the backyard
 • Braai bread-stick with friends and enjoy some 'boeresport' activities

Excursions

 • Visit a theatre with entertainment for children
 • Drive-in theatre
 • Visit museums / farms for kids
 • Visit the library
 • Play cricket in the park, go cycling and have picnics
 • Do hiking trails
 • Do cycling routes
 • Visit the zoo, a bird park or the botanical gardens
 • Do some bird watching
 • Visit Gauteng and enjoy a Gautrain ride
 • Take the bus with your kids
 • Do some mountain climbing
 • Do evening “window-shopping” and enjoy the Christmas lights and decorations

Do something for others:

 • Sing Christmas carols in a hospital or at an old age home
 • Hand out food parcels to robot beggars
 • Let the kids clean out their cupboards and give unused clothes, shoes and toys to someone in need
 • Reach out to the elderly or lonely people, even if it is just chatting to them

HET JY ‘n VRAAG OOR OUERSKAP?
DO YOU HAVE A PARENTING QUESTION?

Stuur die vraag aan en kry die antwoord persoonlik of in “Ek en My Kind”
“Ek en my Kind” publiseer relevante artikels wat baie vrae beantwoord en ouerskap verryk. Hier is ‘n voorbeeld van ‘n artikel uit die Someruitgawe van 2011.

MAMMA, LEES VIR MY ‘N STORIE ! - DEEL 1

Kan ek alreeds vir my baba lees?
Ja, ja en duisend maal ja! Mamma, jy as eerste opvoeder van hierdie klein pienkvoet kan hom/haar slim lees en ‘n groot voorsprong in die lewe gee. Dit is wel waar dat ‘n kind met ‘n sekere intelligensie gebore word, maar hoe daardie intelligensie gevoed en ontwikkel word, bepaal uiteindelik of die kind eendag sy volle potensiaal sal bereik.

‘n Kind se eerste vyf lewensjare is van kardinale belang – in hierdie leeftyd word die grondslag vir ‘n kind se persoonlikheid gelê. Verder word die kwaliteit van die kind se gevoelslewe en sy/haar instelling teenoor die lewe ook grootliks in die eerste vyf jaar bepaal.

Later jare word net voortgebou op die fondament wat reeds gelê is en sinvolle nuwe toevoegings word nie maklik meer gemaak nie… Hierdie belangrike eerste vyf jaar vlieg soos ‘n oogwink verby en juis daarom moet dit so goed moontlik benut word om van die kind ‘n lesende tiener en volwassene te maak. Wanneer ‘n kind eers self kan lees, het hy/sy die sleutel om ‘n wonderwêreld van nuwe kennis; ontdekking en fantasie mee oop te sluit…en jy as ouer kan daardie sleutel alreeds in jou kind se baba-, peuter- en kleuterfase help vorm.

Die fisiese versorging van ‘n baba verg baie tyd en energie van ‘n mamma. Die emosionele- en verstandelike versorging van die baba word dan dikwels op die agtergrond geskuif, omdat daar net te min ure in die dag is. Maar is daar regtig te min tyd? Jy het nie baie tyd op ‘n dag nodig om in hierdie behoeftes van jou baba te voorsien nie – babas het ‘n baie kort aandagspan. Blaai dus net kort rukkies op ‘n dag saam met jou baba deur boekies. Selfs klein babatjies hou daarvan om na jou stem te luister, terwyl julle snoesig saam met ‘n boek sit. Hulle leer gou om lees met hierdie positiewe gevoel van warmte en sekuriteit te assosieer.

Jy kan al vir jou baba vanaf 6 maande eenvoudige eenwoord prenteboeke begin lees. Wys met jou vinger op bv die prent van ‘n hond en sê duidelik: “hond”. Neem nou die baba se vinger en druk op die hond – herhaal die woord “hond” weer. Spoedig verstaan die kind die verband tussen prent en werklikheid en herken bekende voorwerpe soos ‘n hond, kat of voëltjie in sy boekies.

Hiervandaan word Baba se kennis dan uitgebrei – lank voordat hy ‘n werklike olifant te siene kry, weet hy al uit sy prenteboeke hoe een lyk. Waak daarteen om babataal te gebruik as jy uit ‘n prenteboek voorlees – dit verwar die baba wat nog besig is om taal aan te leer. Moenie na die hond wys en sê “woefie” nie, maar gebruik eerder die woord “hond” en sê dan hy maak “woef”.

‘n Baba moet egter ook toegelaat word om self boeke te ervaar met al die verskillende sintuie – hier werk die lapboekies nog die heel beste! Baba kan ‘n lapboekie self hanteer, daaraan voel en dit selfs in die mondjie steek en daaraan kou. Baie van die lapboekies bevat ook materiaalstukkies van verskillende teksture wat die sintuiglike ontdekking net soveel meer pret maak.

Jy kan ook vir jou baba sy eie prenteboeke maak. Knip allerlei oulike prente (ongeveer 20cm groot) uit ou tydskrifte en maak vir Baba ‘n plakboek wat hy/sy self mee kan speel. Gee jou baba tyd om na die prentjies te kyk. Wag vir Baba om te koer of na iets te wys wat hy/sy in die prenteboek raaksien. Wys dan na die prentjie, sê wat dit is en beskryf wat julle saam sien. Dit is goed om baie vrae te stel, bv “Waar is die kat?” “Kan jy sy stert sien?” en dan ook self die antwoorde op hierdie vrae aan Baba te gee.

Vanaf 1 jaar kan jy begin om slaaptydstories vir jou baba te lees en nie meer net van prenteboeke gebruik te maak nie. Hou die stories steeds baie kort en lees boeke waarin daar mense, diere en voorwerpe is wat binne die baba se verwysingsraamwerk val. Slaaptydstories word dikwels ‘n belangrike deel van ‘n kind se roetine en kan aanhou, lank nadat die kind al self leer lees het. Mamma, wees entoesiasties oor lees. Onthou - lees moet altyd vir jou baba ‘n vreugdevolle, positiewe ervaring wees…so word ‘n liefde vir lees gebou wat altyd sal aanhou !