savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

KINDER EN JEUGSORG | CHILD AND YOUTH CARE

Daycare | Dagversorging

Children graphic

Dagversorging vir babas, peuters, kleuters en graad 0 kinders, naskooldienste vir laerskoolkinders, statutêre dienste ten opsigte van kinders, kinderhuisversorging, pleegsorg, aanneming en herenigingsdienste.

Child with present

Daycare for babies, toddlers and grade 0 children, after school services for primary school children, statutory services with regard to children, care in children’s homes, foster care, adoption and reconciliation.

Die Ama-jôl-jôl program is ‘n basiese hulpmiddel vir dagmoeders. Meer inligting is beskikbaar. Navrae by Nelie Viljoen-Toet

SAVF KINDERHUISE / CHILDREN'S HOMES

Lewer geïntegreerde versorgingsdienste aan behoeftige, verwaarloosde, getraumatiseerde en mishandelde kinders wat ingevolge die Kinderwet sorgbehoewend bevind en na die kinderhuis gekommitteer is.

Deliver integrated care services to needy, neglected, traumatised and abused children, defined in need of care by the Children’s Act and committed to the children’s home.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
MPUMALANGA
BELFASTSAVF Belfast Kinderhuis Children’s HomeSteven Masangostraat 51 Belfast013 253 1073013 253 1076
VOLKSRUSTSAVF Louis Hildebrandt Kinderhuis / Children's HomeSteenboklaan 7
Jubapark Volksrust
017 735 4351/2017 735 4813
NOORDWES / NORTH WEST
KLERKSDORPSAVF Rethabile-Klerksdorp Kinderhuis / Children's HomeRosinstraat 7 Freemanville018 464 1888018 462 2459
KLERKSDORPSAVF Atamelang ShelterH/v Goueweg & Kleynhansstraat, Dawkinsville072 598 7611018 464 2196

DAGSORGSENTRUMS VIR KINDERS / DAY CARE CENTRES FOR CHILDREN

Bied daaglikse versorging en voorskoolse opleiding aan babas, voorskoolse - en naskoolkinders en rus die kinders in 'n veilige omgewing tot selfstandigheid en skoolgereedheid toe.

Render daily care and pre-school education to infants and pre-school children and after school care to pupils and lead the children to independence and prepare them for school in a safe environment.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
GAUTENG
NEWLANDSDAGSORG SAVF LEEUTJIELANDNewlandsweg 19, Newlands011 477 8613086 764 0421 website
KRUGERSDORPDAGSORG SAVF JUBILEUMOttostraat 73 KRUGERSDORP NOORD011 665 2300011 660 9458 facebook
PRETORIADAGSORG SAVF JASMYNJasmynlaan 521 SILVERTON012 804 3437012 804 3437 facebook
PRETORIADAGSORG SAVF QUEENSWOODDormerlaan 1249 QUEENSWOOD012 333 4795086 743 1323 website
PRETORIADAGSORG SAVF TRIPPE TRAPBooysenstraat 232 LES MARAIS012 335 2853086 578 8907  
PRETORIADAGSORG SAVF WIELIE WALIEMeeustraat 113 EAST LYNNE012 800 1618012 800 1618 facebook
PRETORIADAGSORG SAVF WONDERBOOM SUID11de Laan 775 WONDERBOOM SUID012 335 6502012 335 5982 Website
PRETORIA NOORDDAGSORG SAVF TELETUBBIESEufees straat 383 PRETORIA NORTH012 546 6653012 546 9217 facebook
SPRINGSDAGSORG SAVF KLEIN DUIMPIELakeweg 1 STRUBENVALE011 362 4375011 362 4375 website
VANDERBIJLPARKDAGSORG SAVF KAMMALANDEinsteinstraat 6 VANDERBIJLPARK016 933 1772016 933 1772 facebook
VEREENIGINGDAGSORG SAVF VEREENIGINGh/v Joubertstraat en Hofmeyerlaan016 422 0245016 422 0245 facebook
HEIDELBERGSAVF DAY CARE CENTREA G Visserstraat 18 Rensburg016 341 2329016 349 1420 facebook
CARLETONVILLESAVF LAPPOP VersorgingsoordH/v Talc en Cosmos straat CARLETONVILLE018 786 2327018 786 1016 facebook
CARLETONVILLESAVF PIKKIELAND DAGSORGH/v Olivine & Monozite straat CARLETONVILLE018 788 6350018 786 2311  
CARLETONVILLESAVF WOW KINDERAKADEMIEh/v Olivine & Suidstraat CARLETONVILLE082 338 8234018 786 1017  
FOCHVILLEDAGSORG SAVF REËNBOOGHawkstraat 110 Greenspark018 771 2024018 771 2150 facebook
KWAZULU NATAL
VRYHEIDSAVF ISITIMELA CRECHEGamastraat BHEKUZULU034 982 2220034 980 9095 facebook
PIETERMARITZBURGSAVF KALINKA EDUCAREOribi Village 390 Pietermaritzburg033 386 3165033 386 3165 facebook
LADYSMITHSAVF HAAS DAS PREPRIMêR SCHOOLFrancisweg 78 LADYSMITH036 637 3901036 637 2198 facebook
NEWCASTLESAVF KLEIN SPOORTJIES PREPRIMêR SKOOLBirdstraat 96, NEWCASTLE034 312 3677034 312 3677 facebook
LIMPOPO
MODIMOLLEDAGSORG SAVF KLEIN TREETJIESMagazynstraat 31014 717 3151014 717 2344 facebook
PHALABORWADAGSORG SAVF MAGNUSMopaniestraat 12 PHALABORWA015 781 7831015 781 7871 facebook
TZANEENDAGSORG SAVF TZANEENh/v Agatha en Grensstraat TZANEEN015 307 4255015 307 4255 website
MPUMALANGA
BARBERTONDAGSORG SAVF KLEUTER VRIENDGeneraalstraat BARBERTON013 712 2863013 712 2863 facebook
KRIELDAGSORG SAVF KOSMOSSIESh/v Mooilaan en Lelielaan KRIEL017 648 4474017 648 3141 facebook
NELSPRUITDAGSORG SAVF CECILIA VAN WIJKMurraystraat 31 NELSPRUIT013 752 4491013 752 4491 Website
SECUNDADAGSORG SAVF SANTIE ZIETSMANNelson Mandela Drive 2 SECUNDA017 634 1256086 537 9361 facebook
WITBANKSAVF WITBANK DAGSORGChurchilllaan 33 WITBANK013 656 2402013 656 2450 facebook
NOORDWES / NORTH WEST
LICHTENBURG DAGSORG SAVF LOLLIEPOPCalyxstraat 8A BLYDEVILLE018 632 7060/1018 632 7062 facebook