savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

BEJAARDE EN GESTREMDESORG | AGED AND DISABLED CARE

Aged graphic

Versorgings- en ondersteunende dienste word aan die bejaarde, asook aan gestremde of verswakte persone in die gemeenskap, sowel as in tehuise, behuisingskemas, dienssentrums en “luncheon clubs” gelewer.

Aged and disabled people are cared for and assisted in the community, in homes, housing schemes, service centres and luncheon clubs.

SAVF Tehuise vir bejaardes | SAVF Homes for aged people

Bied 24 uur versorging aan behoeftige verswakte bejaarde persone van alle bevolkingsgroepe

Render 24 hour care to needy, frail, aged persons of all racial groups.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
GAUTENG
BOKSBURGSAVF HUIS/HOME DIEN BOTHMAO'Harestraat 5 Jansen park Boksburg011 826 2823011 823 1478 Website
ELSPARKSAVF KOWA PIENAAR Tehuis / homeHawkstraat 2 Elspark011 916 1262011 916 1916  
GERMISTONSAVF Die Anker TehuisBrucestraat 11, Germist-Suid011 825 7206086 550 3285  
KRUGERSDORPSAVF MôREGLANS Oliet Tehuis / homeMarkstraat 77 Krugersdorp011 665 1388/9011 665 1306  
PRETORIASAVF HUIS SILVERSIG / HOMEJasmynlaan 513 Silverton012 804 8064012 804 0459  
PRETORIASAVF SUSAN STRIJDOM huis / homeDoreenstraat 30 Colbyn012 430 5044012 342 2443  
PRETORIA WESSAVF MARGARETHA ACKERMAN Tehuis / homeVom Hagenstraat 464 Pretoria Wes012 327 4358012 327 6634 Website
FOCHVILLESAVF FOCHVILLE VersorgingeenheidAmarillastraat 35 Fochville 018 771 6120018 771 6123  
KWAZULU NATAL
DUNDEESAVF DUNDEE AGED CARE15 Beaconfield Street Dundee034 212 1473034 212 1473 Website
UTRECHTSAVF HUIS JOANNAPleinstraat 105 Utrecht034 331 3338034 331 3338  
VRYHEIDSAVF JUBILEUM Tehuis / homeAfrikanerstraat 82 Vryheid034 982 2220/1034 980 9056  
PIETERMARITZBURGSAVF PIETERMARITZBURG Tehuis / home400 Prince Albert Street PIETERMARITZBURG033 342 8455033 394 6130  
LIMPOPO
POLOKWANESAVF MARTHA HOFMEYR Tehuis / homeHoogstraat 9 Polokwane015 295 9077015 291 3493  
MPUMALANGA
BETHALSAVF SILWERJARE Tehuis / homeDu Plooystraat 27 Bethal017 647 4934017 647 1768  
CAROLINASAVF CAROLINA Tehuis / homeVan Riebeeckstraat 68 Carolina017 843 2251 017 843 1151  
DELMASSAVF ONS EIE Tehuis / home DELMAS8stestraat no 4 Delmas013 665 2574013 665 2574  
ERMELOSAVF HUIS ERMELOFouriestraat 14 Ermelo017 819 3617017 819 1482  
HENDRINASAVF HENDRINA Tehuis / homeMoutonstraat 60 Hendrina013 293 0475013 293 0475  
MIDDELBURGSAVF MIDDELBURG Tehuis / homeKerkstraat 52 Middelburg013 282 7232013 282 8119  
NELSPRUITSAVF HERFSAKKER Tehuis / homeAcaciasingel 81 West Acres, Nelspruit013 741 1076 013 741 4115 Website
WITBANKSAVF IMMERGROEN Tehuis / homeH/V Lukin en Beattylaan, Witbank013 690 2793013 656 6142  
WITRIVIERSAVF RUSTIG OUETEHUIS159 Chief Mgiyeni Khumalo Drive Witrivier013 751 2767013 751 1822  
NOORDWES / NORTH WEST
CHRISTIANASAVF EDITH SMITH Tehuis / homeH/v Pretorius & Golfstraat Christiana053 441 2359053 441 2359  
HARTBEESFONTEINSAVF EVANNA Tehuis / homeBergstraat Hartbeesfontein018 431 0678018 431 0467  
LICHTENBURGSAVF LICHTHUIS Tehuis / homeGerrit Maritzstraat 20 Lichtenburg018 632 4587018 632 2151  
POTCHEFSTROOMSAVF HUIS ANNA VILJOENBen Pienaarstraat 3 Bailliepark, Potchefstroom018 290 6795018 632 6796  
POTCHEFSTROOMSAVF ONS HULDE Tehuis/HomeEleazerstraat 62 Potchefstroom018 297 5260018 294 7970  
SANNIESHOFSAVF HUIS LOU VAN WYKLou van Wyklaan Sannieshof018 683 0354086 578 3025  
SWARTRUGGENSSAVF RODEONHOF Tehuis / homeLovegrovestraat 2 Swartruggens014 544 0312086 685 3529  
VENTERSDORPSAVF VENTERSDORP Tehuis / homeMarkstraat 47 Ventersdorp018 264 2159087 809 6188  
ZEERUSTSAVF ZEERUST Tehuis / homeh/v Hendrik Potgieter en Paché strate, Zeerust018 642 2129018 642 1002  
 

SAVF Behuising / Housing

Verblyf aan hoofsaaklik enkellopende en getroude behoeftige bejaarde en gestremde persone wat in ontvangs van maatskaplike pensioene is.

Housing mainly for single and married needy elderly and disabled persons who receive social pensions.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
GAUTENG
BOKSBURGSAVF HUIS DIEN BOTHMA eie WoonstelleO'Harestraat 5 Jansenpark, Boksburg011 823 1478011 826 5017
CARLETONVILLESAVF SENATUS behuising / housingUralite straat 58 Oberholzer018 788 5505018 788 5505
FOCHVILLESAVF FOCHVILLE behuising / housingAmarillastr 35 Fochville018 771 6120018 771 6123  
GERMISTONSAVF DELLA VILLA behuising / housingGalwaystraat 29 Germiston Suid011 825 5232011 825 5217  
GERMISTONSAVF KINROSS HERBERGKinrossstraat 22 Germiston Suid011 825 5232011 825 5217  
PRIMROSESAVF SONKRUIN WoonstelleSkoollaan 66 Sunnyridge Skoollaan 77 Symridge, Primrose011 822 9326011 822 9326  
PRETORIA
SUNNYSIDE
SAVF JOHANNA RAATH BehuisingLeydsstraat 500 Sunnyside012 344 1815086 575 8225 www.savf-johannaraath.co.za
PRETORIA
RIETFONTEIN
SAVF RUS-N-WIJL behuising / housing27e Laan 874 Rietfontein012 329 7253   
PRETORIA NOORDSAVF RUIMTE behuising / housingEeufees straat 383 Pretoria Noord012 546 6653/4012 546 9217  
KWAZULU NATAL
DUNDEESAVF Colley Street HousingColleystraat 55 Dundee034 212 1473034 212 1473 Website
DUNDEESAVF EVENTIDE Mews103 Mackenziestraat034 212 1148034 212 1473 Website
DURBANSAVF JEANETTE SMIT behuising / housingJames Henderson singel 31 Glenwood031 205 5692031 205 5692  
GLENCOESAVF GLENCOE behuising / housingCellestraat 84 Glencoe034 393 2013086 590 3959  
VRYHEIDSAVF RUSOORD behuising / housingAfrikanerstraat 82034 982 2220034 980 9056  
PIETERMARITZBURGSAVF BALE HOUSES OF RESTLangilabelelestraat 102 PMB033 342 1229033 342 1178  
RICHARDSBAAISAVF RICHARD'S BAY WE CARE3 Battlebrush Bend, Veld-enVlei035 789 9315086 584 5445 Website
WINTERTONSAVF WINTERTON Tuistes WintertonKerkstraat Winterton036 488 1860036 629 9061  
LIMPOPO
DUIWELSKLOOFSAVF RUS N BIETJIE BehuisingBothatstraat 2015 309 9323015 309 9466  
LEPHALALESAVF MAROELA OORD behuising / housingDouwaterweg 2 Onverwacht014 763 4333014 763 2990  
POLOKWANESAVF VERGEET-MY-NIE behuising / housingHoogstraat 9 Polokwane015 295 9077015 291 3493  
ROOSSENEKALSAVF ROOS SENEKAL behuising / housingZulchstraat 142, Roos senekal013 273 0085013 273 0085  
MPUMALANGA
AMERSFOORTSAVF AMERSRUS woonstelle / FlatsWesstraat 4 Amersfoort017 753 1708017 753 1708  
AMSTERDAMSAVF FANIE LOMBARD behuising / housingBullerstraat 103 Amsterdam017 846 9624086 297 1656  
BETHALSAVF SILWERJARE behuising / housingDu Plooystraat 27 Bethal017 647 4934017 647 1768  
CAROLINASAVF CAROLINA behuising / housingVan Riebeeckstraat 68 Carolina017 843 2251017 843 1151  
ERMELOSAVF ERMELO behuising / housingFouriestraat 14 Ermelo017 819 3614/7017 819 1482  
HENDRINASAVF HENDRINA behuising / housingMoutonstraat 60 Hendrina013 293 0475013 293 0475  
MIDDELBURGSAVF MIDDELBURG & OEWERSIG behuising / housingWalter Sisulustraat 52 Middelburg013 282 7232013 282 8119  
NELSPRUITSAVF HERFS AKKER behuising / housingH/v Tambotie Fig Treestraat West Acres013 741 1076013 741 4115 website
WITBANKSAVF IMMERGROEN behuising / housingH/V Lukin en Beattylaan Witbank013 690 2793013 656 6142  
WITRIVIERSAVF RUSTIG behuising / housing159 Chief Ngiyeni Khumalo Drive Witrivier013 751 1822013 751 2767  
NOORDWES / NORTH WEST
CHRISTIANASAVF DIAMANT OORD & EDITH SMITHh/v Pretorius & Golfstraat Christiana053 441 2359053 441 2359  
COLIGNYSAVF KOSMOS behuising / housingEeufeeslaan 9 Coligny018 673 1116086 630 4279  
HARTBEESPOORTSAVF HARTBEESPOORT behuising / housingH/v Marais & Kuyperstraat 125. Schoemansville012 253 0456012 253 0954  
HARTBEESFONTEINSAVF EVANNA behuising / housingBergstraat Hartbeesfontein018 431 0919 018 431 0467  
LEEUDORINGSTADSAVF BLYE TOEKOMS WoonstelleDu Toitstraat 74 Leeudoringstad018 581 2577086 698 3660  
LICHTENBURGSAVF LICHTENBURG behuising / housingGerrit Maritzstraat 18 Lichtenburg018 632 4587018 632 2151  
MAKWASSIESAVF ONS EIE behuising / housingWhalleystraat Makwassie018 597 4182018 597 4182  
POTCHEFSTROOMSAVF TUINHUIS NOORDSIG behuising / housingBen Pienaarstraat 3 Baillie Park018 290 6795018 290 6796 Website
SWARTRUGGENSSAVF RODEONHOF behuising / housingLovegrovestraat 2 Swartruggens014 544 0312086 685 3524  
ZEERUSTSAVF ZEERUST behuising / housingh/v Hendrik Potgieter en Pachéstraat, Zeerust018 642 2129018 642 1002  

SAVF DIENSSENTRUMS VIR BEJAARDES / SERVICE CENTRES FOR THE AGED

Bevordering van die lewenskwaliteit van bejaardes in die gemeenskap, deur die verskaffing van een of meer van die volgende dienste – die voorsiening van 'n hoofmaaltyd, gesondheidsdienste, bevordering van sosialisering, persoonlike sorg en weerbaarheidsaanbiedings.

Improvement of the quality of life of the elderly in the community, by rendering one of the following services – the provision of a principle meal, health services, improvement of socializing, personal care and presentations on defensibility.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
GAUTENG
CARLETONVILLESAVF SENATUS dienssentrum service centreUralitestraat 58 Carletonville018 788 5505018 788 5560  
CARLETONVILLESAVF LEGAE IKAYA service centre2 Sanpane Street B Section Khutsong018 783 0018018 786 1017  
FOCHVILLESAVF FOCHVILLE dienssentrum / service centreAmarillastraat 35 Fochville018 771 6120 018 771 6123  
PRETORIA NOORDSAVF RUIMTE dienssentrum / service centreEeufeesstraat 383 Pretoria Noord012 546 6653/4012 546 9217  
PRETORIA SUNNYSIDESAVF JOHANNA RAATH Dienssentrum / centreLeydsstraat 500 Sunnyside012 344 1815012 344 1816   Website
WATERVAL BOVENSAVF Schoongesight Luncheon ClubDemaslaan 322 Schoongesight013 690 2793013 656 6142    
WITBANKSAVF Silwaredae Khaya-Lami Service CentreStand 75 Emgwenya013 257 0478013 257 0478    
KWAZULU NATAL
DUNDEESAVF DUNDEE dienssentrum / service centreGraystraat 25A Dundee034 212 3564034 212 3564  
GLENCOESAVF GLENCOE dienssentrum / service centreCellestraat 84 Glencoe034 393 2013086 590 3959  
VRYHEIDSAVF BHEKUZULU dienssentrum / service centreGamastraat Bhekuzulu034 982 2220034 980 9056  
VRYHEIDSAVF dienssentrum / Senior service centreAfrikaner straat 82 Vryheid034 982 2220/1034 980 9056  
DURBANSAVF SKEMERGENOT dienssentrum / service centreJames Henderson Singel 31, Glenwood031 205 5692031 205 5692  
PIETERMARITZBURGSAVF ORIBI Community centreHeliosweg 383 Oribi033 386 3057033 386 3057  
LIMPOPO
LEPHALALESAVF MAROELA dienssentrum / service centreDouwaterweg 2 Onverwacht014 763 4333014 763 2990  
MPUMALANGA
AMERSFOORTSAVF Korale DienssentrumWesstraat 4 Amersfoort017 753 1708017 753 1115  
NOORDWES - NORTH WEST
CHRISTIANASAVF UIT-N-TUIS dienssentrum / service centreForsmansstraat 34B083 301 2768053 441 3790  
MAKWASSIESAVF NAJAARSGOUD dienssentrum / service centreWhalleystraat 20 Makwassie018 597 4182018 597 4182